Ændring i ventelisteopsætning på hver anden ledige bolig

Pr. 1.7.2019 har regeringen vedtaget, at hver anden ledige bolig skal tilbydes efter ansøgers anciennitet.

Hidtil har ventelisten været opbygget så beboere der allerede bor i den boligforening de søger bolig i, er kommet forrest på ventelisten til alle de tilbudte boliger. Fremover vil dette beboer-fortrin kun give en fordel til hver anden ledige bolig. 

Det betyder at man fremover vil have to ventelisteplaceringer. Den ene placering er beregnet ud fra opnoteringsdato. Den anden er beregnet ud fra opnoteringsdato, men hvor beboere der har en bolig i boligforeningen vil stå i toppen af ventelisten selvom deres anciennitet kan være kortere end dem der ikke allerede er bolighavende. 

I afdelinger med fleksibel udlejning er det udlejningsaftalen der er gældende. I de fleste tilfælde vil der også her bliver to ventelister efter samme princip som ovenstående, men med hensyntagen til hvilket fortrin man har registreret. 

Foran i køen

Du kan læse mere om fortrinsretten ved at trykke her.

Noter dine fortrin

Husk at notere og opdatere dine forhold under Personlige oplysninger 

Du skal dokumentere dit fortrin, ellers kan du ikke få boligen.

Til top