2 ventelistevisninger

Det er nu muligt at se 2 ventelistevisninger på AARHUSbolig.

 

”Med intern oprykningsret” vises den ventelisteplacering som er gældende, hvis et tilbud dannes med intern oprykningsret for afdelingsinterne og organisationsinterne ansøgere.

”Uden intern oprykningsret” vises den ventelisteplacering som er gældende, hvis et tilbud dannes uden intern oprykningsret for afdelingsinterne og organisationsinterne ansøgere.

Jf. bestemmelsen i Udlejningsbekendtgørelsens § 7 har lejere som samtidig afgiver en bolig i en afdeling, fortrinsret til at overtage en anden bolig i boligorganisationen. Fortrinsretten anvendes i forhold til hver anden ledige familiebolig i boligorganisationen.

Vil du læse mere om ventelisteopbygningen så læs mere her.

Til top