Når du skal flytte ind

Når du har sagt ja til en bolig, får du en lejekontrakt. Den skal du underskrive og returnere. Herefter skal du betale huslejeRettidig betaling af husleje sker senest på forfaldsdagen. Forfalder lejen til betaling på en helligdag, en lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den efterfølgende hverdag. Det er en god ide, at tilmelde den til betalingsservice. og indskudDu skal betale et indskud, når du flytter ind i en almen bolig. Hvis du har svært ved at betale indskuddet, har kommunen i visse tilfælde pligt til at låne dig pengene. Forhør dig hos kommunens borgerservice..

I lejekontrakten står der, hvornår du kan overtage boligen. Hvis det er en helligdag, lørdag eller søndag, så er indflytningsdagen den første hverdag herefter. Boligorganisationen giver dig besked om, hvor og hvornår du henter nøgler til din nye bolig.

Efter indflytning noterer du eventuelle mangler, skader eller fejl i boligen på en mangelliste. Den afleverer du til din varmemester eller boligorganisation senest 14 dage efter, du er flyttet ind. Herefter bliver der et indflyttersynNår du flytter ind i en bolig laver vi et indflyttersyn. Her vurderer en ejendomsfunktionær lejlighedens tilstand og laver en indflytterrapport. Hvis der er væsentlige mangler, fejl eller skade i boligen, sørger ejendomsfunktionæren for, at det bliver lavet hurtigst muligt..

Du har selv ansvaret for den indvendige vedligeholdelse af din bolig. Det betyder, at du skal vedligeholde så ofte, at boligen ikke bliver forringet udover, det der følger med almindelig slid og ælde. Du betaler selv for den indvendige vedligeholdelse, men der er forskellige regler alt efter, om du flytter ind i en afdeling med A-ordningEn bolig med A-ordning er sat i stand, når du flytter ind. Du skal selv stå for at holde boligen pæn, mens du bor der. Ved fraflytning skal du flytte ud 14 dage før, den nye beboer flytter ind, så vi kan nå at sætte boligen i stand. eller B-ordningEn bolig med B-ordning er ikke nyistandsat, når du får den. Med boligen følger en vedligeholdelseskonto, hvor du sparer op til den indvendige vedligeholdelse over huslejen. Du kan først få penge fra kontoen når al administration og økonomi er i orden i forbindelse med indflytningen..

Til top