Ofte stillede spørgsmål om ventelisten

Den dag du opretter en bruger på AARHUSbolig kaldes for din opskrivningsdato. Du skal være fyldt 15 år for kunne oprette en bruger.

Din opskrivningsdato bestemmer din plads på ventelisten.

Kan det betale sig at oprette en bruger, hvis jeg ikke skal bruge en bolig lige nu? Ja, det kan det godt. Nogle af vores afdelinger har meget lange ventelister og hvis du ønsker en bolig her, så kræver det en gammel opskrivningsdato.

Skal jeg så være Aktiv eller i Bero?  Ønsker du at søge en bolig skal du være AKTIV søgende og tilføje de ønskede boliger til din venteliste. Du vil blive placeret på ventelisten efter din opskrivningsdato helt automatisk.

Ønsker du ikke at søge en bolig lige nu, kan du roligt stille dig i BERO . Du vil altid blive placeret på ventelisten efter din opskrivningsdato, den dag du gør dig aktiv søgende.

Skal jeg vælge afdelinger med det samme? Det behøver du ikke – Du vil altid komme på ventelisten efter din opskrivningsdato, når du en dag ønsker at søge.

Min venteliste placering går op og ned – hvorfor? Kommer en bruger med en ældre opskrivningsdato og gør sig aktiv, vil de skubbe dig et nummer længere tilbage. For det er altid opskrivningsdatoen der tæller.

Det koster årligt kr. 100 at være med; Hvert år skal du betale kr. 100 hvis du vil bevare din opskrivningsdato. Der vil blive sendt opkrævning ud til dig – og en påmindelse, glemmer du det alligevel, vil du blive slettet og skal starte forfra. -HUSK at opdatere dine oplysninger, vi får ikke oplysningerne andre steder fra.

E-tilbud eller E-tilbud+   hvad skal jeg vælge?

Husk at det er dit ansvar, at vi har de rigtige oplysninger registreret på din bruger.

E-tilbud - Vi sender udelukkende besked om tilbud på sms eller mail – eller begge dele, det bestemmer du selv. Du er også velkommen til at ringe til de forskellige boligorganisationer, for at få gode råd og vejledning om deres forskellige afdelinger.

E-tilbud+ - Har du svært ved hjemmesiden og har brug for ekstra hjælp til at tilføje boliger på din venteliste. Så kalder vi det for E-tilbud+ Det koster ekstra kr. 100 og bliver opkrævet sammen med ventelistegebyret.   Du vil stadigvæk få besked på sms eller mail, men du kan kontakte os for at høre, hvad vi har sendt til dig.

Hvorfor har jeg To ventelisteplaceringer? Der er to ventelister i AARHUSbolig samarbejde.

  1. Den ene venteliste er udelukkende beregnet ud fra din opskrivningsdato.
  1. Den anden venteliste har bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. i den pågældende boligorganisation fortrinsret. Det vil sige, at du   har en bolig i en boligorganisation vil du have en fortrinsret efter du har boet i den pågældende bolig i et år. 
  1.     Ansøgere der er lejer i den afdeling, der ansøges i
  2.     Ansøgere der er lejer i den boligorganisation, der ansøges i
  3.     Øvrige ansøgere

Hvornår ved jeg om en bolig, der bliver tilbudt, er det ene eller andet? Det er meget lige fordelt. Når der bliver opsagt en bolig i en afdeling som bliver tilbudt udelukkende efter opskrivningsdato, vil den næste blive tilbudt efter at bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. har fortrinsret.

Hvornår kan jeg så få en bolig? Vi vil så gerne kunne svare dig præcist, men det er rigtig svært. Vi har på din ventelisteplacering – altså hvis du er Aktiv søgende – udregnet en flytteprocent.

Jeg vil gerne udmeldes, hvad gør jeg? Ønsker du at udmelde dig af AARHUSbolig, skal du gøre det på mail – du kan skrive til en hvilken som helst boligorganisation. – Husk at oplyse dit brugernummer.

 Jeg har mistet min plads på ventelisten? Har du ikke fået betalt det årlige gebyr bliver du slettet på ventelisten. Vi sletter dig dog først efter vi har sendt en opkrævning og en påmindelse – også en påmindelsesmail.

 I henhold til Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger

Stk. 3.  Boligorganisationen opkræver ved optagelse på ventelisten et gebyr (optagelsesgebyr), der ikke i væsentligt omfang må overstige boligorganisationens udgifter ved administrationen. Ved optagelsen skal boligorganisationen skriftligt oplyse den boligsøgende om reglerne i 3., 5. og 7. pkt. Yderligere administrationsgebyrer opkræves 1 gang årligt ved ajourføring af ventelisten (ajourføringsgebyrer). Boligorganisationen kan dog efter forudgående aftale med den boligsøgende opkræve ajourføringsgebyr for en længere periode, dog højst for en periode på 5 år.

 Betaler den boligsøgende ikke gebyret, skal boligorganisationen sende en påmindelse om den manglende betaling til den boligsøgende. Påmindelsen skal indeholde oplysning om reglen i 7. pkt. Betaler den boligsøgende ikke trods påmindelsen, slettes den boligsøgende fra ventelisten.

 Har du nogle spørgsmål til din sletning på ventelisten kan du skrive en mail til aarhusbolig@aabnet.dk du kan i travle perioder forvente 4-8 ugers svar tid.

  1.     Du skal oplyse dit brugernummer i mailen ellers vil mailen ikke blive besvaret.

Det skal bemærkes, at denne afdeling ikke kan kontaktes personligt eller telefonisk

Alternate Text
Til top