FAQ (ofte stillede spørgsmål)

Hvornår skal jeg tilmelde mig og hvornår kan jeg få en bolig?

 • Det er en god ide at tilmelde dig, før du ønsker en bolig. Der kan både være kort eller længere ventetid i nogle områder. Derfor kan vi ikke give en præcis dato for, hvornår du får en bolig. Hvis du ønsker en bolig hurtigt, kan du altid søge på ”ledige boliger nu” og ”boliger med kort ventetid” på www.aarhusbolig.dk

Hvad koster det at være tilmeldt ventelisten? 

Du kan være tilmeldt på tre måder: 

 • BERO: 100 kr. årligt. (Du har en plads på ventelisten, men får ikke tilsendt tilbud).

 • E-tilbud: 300 kr. årligt. (Du får løbende tilbud og er aktivt søgende).

 • E-tilbud+: 400 kr. årligt. (Du får løbende tilbud og er aktivt søgende, men har betalt for at få hjælp til at besvare tilbud  eller få tilføjet boliger til din venteliste).

Hvordan kan jeg betale?

 • Du kan indbetale via PBS, Mobilepay, med dankort og girokort. Husk at angive dit brugernummer, så vi kan se hvem der indbetaler, samt at din adresse er opdateret, så vi sender det rigtige sted hen.

Jeg vil gerne udmeldes af Aarhusbolig – hvordan gør jeg?

 • Send en mail til: aarhusbolig@alboa.dk med dit brugernummer og skriv, at du ønsker at blive udmeldt af Aarhusbolig.  

Jeg kan ikke logge ind – hvad kan være galt?

 1. Forsøg at oprette en ny kode: Opret ny kode (aarhusbolig.dk)
 2. Tjek om dine kontaktoplysninger er korrekte, ved at logge ind på din profil, når du har fået oprettet ny kode.
 3. Tjek om du har betalt dit gebyr for venteliste og om du har flere brugernumre. Send en mail til: aarhusbolig@alboa.dk for at tjekke og/eller få ændret dine kontaktoplysninger.

Hvilke fortrin kan jeg bruge – og hvordan gør jeg?

 • Du kan læse mere om hvilke fortrin gælder for dig, ved at trykke her: Brug din fortrinsret i AARHUSbolig
 • Du tilføjer fortrin, ved at logge ind på www.aarhusbolig.dk. Derefter finder du ”din side” og under sektionen ”søgning og tilbud”, kan du tilføje eventuelle fortrin. 

Hvordan ændrer jeg mine personlige oplysninger såsom telefonnummer, mail, adresse m.m.

 • Log ind på din side og ændr: mailadresse, adresse og telefonnummer.
 • Hvis du skal have ændret dit navn, skal du sende en mail til aarhusbolig@alboa.dk, så ændrer vi dine oplysninger for dig. Husk at medsende en navneattest.

 

Lidt om brugernumre

Hvem kan overtage mit brugernummer?

Kan vi stå flere på det samme brugernummer?

 • Brugernumre er personlige, så det er kun dig, der har adgang til dit brugernummer. Og dermed dig, der har en plads på ventelisten.

 

Lidt om ventelisten

Hvordan fungerer ventelisten?

Din plads på ventelisten starter den dag, du tilmelder dig hos Aarhusbolig. Det vil altså sige, at du frit kan svare ja eller nej, til tilbudte boliger uden at det påvirker din plads i køen. For at skabe en overskuelig venteliste for alle, anbefaler vi, at du kun skriver dig op til de boliger du oprigtigt er interesseret i.

 • Din status kan være aktiv – det vil sige, at du får tilbud om boliger løbende.
 • Din status kan være i bero. Det betyder at du er på ventelisten, men ikke får tilbud om boliger, før du melder dig aktiv.
 • Du skal stadig betale det årlige gebyr uanset om du er i bero eller aktiv, hvis du ønsker at optjene en god plads i køen på ventelisten.

Min venteliste er slettet – har jeg mistet min plads i køen?

 • Har du fået et boligtilbud, som du ikke har svaret ja eller nej til, vil din konto stilles automatisk i bero. Efter 60 dage i bero, slettes dine ønsker på ventelisten. Men du beholder din plads på ventelisten, da den er afhængig af den dag, du tilmeldte dig til Aarhusbolig.

Jeg har ikke modtaget tilbud om boliger længe?

 • Tjek om din konto er i bero.
 • Boligtilbuddene afhænger af, hvor mange der opsiger deres boliger hos boligorganisationerne, eller om der bliver bygget nye lejligheder, så der er flere i udbud. Derfor kan der godt gå lidt tid imellem dine boligtilbud.

Min placering på ventelisten ændrer sig – er der noget galt?

 • Du vil opleve, at du får en lavere eller højere placering på ventelisten. Dette sker, når andre medlemmer der ikke har været aktive, og som er tilmeldt før dig, melder sig aktive. Eller omvendt, hvis de har været aktive og melder deres bruger i bero.

 

I hvilke tilfælde kan jeg få mine penge refunderet? 

Hvis du har ombestemt dig efter at have meldt dig ind i Aarhusbolig, har du mulighed for at få pengene tilbage indenfor 14 dage fra den dag, du har betalt for dit medlemskab. Det gælder dog ikke hvis du, indenfor de 14 dage, har fået tilbudt en bolig. Hvordan: For at få din betaling tilbage skal du gøre følgende: Send et brev eller en mail, hvor du oplyser dit ventelistenummer, reg. nr. og kontonummer på din bankkonto til: Mail: bolig@aabnet.dk.  Adresse: Arbejdernes Andels Boligforening, Langelandsgade 50, 8000 Aarhus C

 

Hvad er intern oprykningsret og ekstern venteliste ?

Som ansøger i Aarhusbolig kan du have to ventelisteplaceringer:

 1.     En intern ventelisteplacering med intern oprykningsret
 2.     En ekstern ventelisteplacering, også kaldet; uden intern oprykningsret.

Intern oprykningsret/BolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. i boligforening:

BolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten., dvs. personer der bor i en boligforening, har fortrinsret til hver anden udbudte bolig, som boligforeningen de er bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. i, udbyder. Betinget af, at du har boet i din bolig i boligforeningen i mere end 1 år.

Eksempel; En boligforening kan have afdelinger i flere områder såsom Aarhus Nord eller Aarhus C. osv. Det betyder for dig, at hvis du allerede bor i en boligforening, vil du have fortrin til hver anden bolig i alle deres afdelinger. F.eks. til hver anden udbudte bolig i Aarhus Nord eller Aarhus C.

IKKE BOLIGHAVENDEDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. MEDLEM/Ekstern ventelisteplacering/ uden intern oprykningsret:

Som ansøger, der endnu ikke er bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten., har du adgang til at søge alle boliger, men hver anden udbudte bolig bliver tilbudt med intern oprykningsret.  

Tiltaget med intern og ekstern oprykningsret blev bestemt, for at skabe mere lige adgang til ventelisterne.

 

 

 

Alternate Text
Til top