Alternate Text

Ventelisten har tidligere været opbygget så beboere, der allerede bor i den boligforening de søger bolig i, er kommet foran i køen til alle de tilbudte boliger. Fremover vil det at være bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen du bor i er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. kun give en fordel til hver anden ledige bolig. 

Det betyder at man nu har to ventelisteplaceringer. Den ene placering er beregnet ud fra anciennitet alene:

  1. Ansøgere.

Den anden er beregnet ud fra anciennitet, men hvor beboere der har en bolig i boligforeningen vil stå i toppen af ventelisten selvom deres anciennitet kan være kortere end dem der ikke allerede har en bolig i boligforeningen. Det betyder at,  ventelisten på hver anden opsagte bolig er delt op i tre grupper:

  1. Ansøgere der er lejer i den afdeling, der ansøges i.
  2. Ansøgere der er lejer i den boligorganisation, der ansøges i.
  3. Øvrige ansøgere.

I hver gruppe er det personen med ældste anciennitet som er først i køen til den tilbudte bolig. For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1 eller 2 skal du dog have boet mindst 1 år i din nuværende bolig. Beboerfortrinsret tildeles kun til den lejer der står øverst på lejekontrakten. 

 

Kommunen og den almene boligorganisation har i nogle boligafdelinger lavet en aftale om, at udlejning skal ske efter særlige kriterier (fleksibel udlejning). De betyder, at boligsøgende, der opfylder de aftalte særlige kriterier, får fortrinsret frem for andre på ventelisten.

De aftalte kriterier er ikke de samme alle steder. Du kan klikke på kriterierne listet herunder og se hvor du kan få fortrin og hvilke kriterier der skal opfyldes for de forskellige kriterier der anvendes i Aarhus.

 

Læs mere om de forskellige fortrin her:  

Personer i arbejde

Personer under videregående uddannelse

Pendlere

Børnefamilier

Ældre og personer med handicap

PostDoc

PHD studerende

Allergikere

Husstande på mere end én person, hvor mindst én voksen over 18 år er i arbejde og alle øvrige af husstandens voksne over 18 år enten er i arbejde eller under videregående uddannelse.

Par der fraflytter en almen ungdomsbolig

 

Særligt for Afd. 3 og 24 Skovgårdsparken, afd. 4 Gellerupparken, afd. 5 Toveshøj.

For at overtage boligen, skal alle husstandens beboere der er fyldt 15 år kunne fremsende en ren straffeattest i forhold til utryghedsskabende kriminalitet.

Noter dine fortrin

Husk at notere og opdatere dine forhold under Personlige oplysninger 

Du skal dokumentere dit fortrin, ellers kan du ikke få boligen.

Til top