Foran i køen

For alle boliger i AARHUSbolig gælder, at ansøgere til en bolig deles op i tre grupper: 1) Du er bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen, du bor i, er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. i afdelingen 2) Du er bolighavendeDu er bolighavende, når du opfylder alle disse kriterier: 1) du har personligt fået boligen, via dit brugernummer i AARHUSbolig, via anvisning fra Kommunen eller ved en godkendt overdragelse. 2) du har underskrevet en gyldig lejekontrakt med en af boligorganisationerne. 3) du har boet i boligen i minimum 1 år. 4) boligen, du bor i, er uopsagt. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten. i samme boligorganisation 3) Øvrige. I hver gruppe er det personen, som har stået længst tid på ventelisten, som er forrest i køen til den ledige bolig. For at udnytte fortrinsretten i gruppe 1 eller 2 skal du dog have boet mindst 1 år i din nuværende bolig. For ungdomsboliger tildeles beboerfortrinsretten kun til den ene lejer, der står øverst på lejekontrakten.

Aarhus Kommune og Boligorganisationerne har herudover indgået aftale om følgende fortrin i prioriteret orden:

NB: Hvis du ikke kan dokumentere fortrin, kan du ikke få boligen.

1.  Arbejde og uddannelse
Ansøgere eller ægtefælle/kæreste i ordinær ustøttet beskæftigelse de seneste 3 måneder med minimum 25 timer pr. uge (ikke nødvendigvis samme arbejdsgiver) eller i flex-job de seneste 3 måneder.

Dokumentation: 

- Husstandsbeskrivelse/tro-og love-erklæring
- Lønmodtagere - lønsedler for de seneste 3 måneder eller ny ansættelseskontrakt.
- Selvstændigt erhvervsdrivende - seneste revisorudarbejdede årsregnskab samt seneste årsopgørelse fra SKAT. 

Ansøgere optaget på en videregående uddannelse godkendt til SU (Statens Uddannelsesstøtte), en erhvervsuddannelse med lærlingeløn eller STU (Særlig Tilrettelagt Uddannelse). En ungdomsuddannelse som fx gymnasium eller handelsskole giver ikke fortrin.


2.  Par uden hjemmeboende børn og +55 uden hjemmeboende børn

ansøgere på 55 år eller derover uden hjemmeboende børn i husstanden.  Hvis det er din samlever der er 55 år eller derover, skal du kontakte en boligorganisation, så vi kan registrere dette.  

Dokumentation: 

- Husstandsbeskrivelse/tro-og love-erklæring

Disse fortrin gælder dog kun følgende afdelinger:

 • Elstedhøj, 8520 Lystrup, Århus Omegn, afdeling 6
 • Fjældevænget, 8210 Aarhus V, AAB, afdeling 37
 • Fjældevænget, 8210 Aarhus V, Boligorganisationen Almenbo Aarhus, afdeling 22
 • Frydenlund, 8210 Aarhus V, AAB, afdeling 30
 • Frydenlund, 8210 Aarhus V, Boligkontoret Århus, afdeling 27
 • Frydenlund, 8210 Aarhus V, Boligorganisationen AlmenBo Aarhus, afdeling 14 og 15
 • Frydenlund, 8210 Aarhus V, Boligforeningen Ringgården, afdeling 18
 • Gellerupparken, 8220 Brabrand, Brabrand Boligforening, afdeling 04
 • Holmstrup, 8210 Aarhus V, Brabrand Boligforening, afdeling 06
 • Illerupvej, 8200 Aarhus N, Boligorganisationen AlmenBo Aarhus, afdeling 07
 • Illerupvej, 8200 Aarhus N, Boligkontoret Århus, afdeling 22
 • Kalmargade, 8200 Aarhus N, Boligkontoret Århus, afdeling 29
 • Kjærslund, 8260 Viby J, Alboa, afdeling 26
 • Langkærparken, 8381 Tilst, afdeling 111
 • Lindholmparken, 8200 Aarhus N, Boligkontoret Århus, afdeling 28
 • Lystruplund, 8520 Lystrup, Boligforeningen Ringgården, afdeling 14C
 • Niels Ebbesens Gård, 8200 Aarhus N, AAB, afdeling 20
 • Nydamsparken, 8200 Aarhus N, Boligkontoret Århus, afdeling 23
 • Præstevangen, 8260 Viby J, Århus Omegn, afdeling 1
 • Reginehøjvej, 8200 Aarhus N, Boligkontoret Århus, afdeling 25
 • Rosenhøj, 8260 Viby J, Århus Omegn, afdeling 2
 • Rundhøj Allé I, 8270 Højbjerg, Alboa, afdeling 23
 • Rundhøj Allé II, 8270 Højbjerg, Alboa, afdeling 25
 • Rundhøj Allé, 8270 Højbjerg, AAB, afdeling 28
 • Rundhøj Allé, 8270 Højbjerg, Ringgården, afdeling 17
 • Rydevænget, 8210 Aarhus V, Boligorganisationen Almenbo Aarhus, afdeling 19
 • Rydevænget/Fjældevænget, 8210 Aarhus V, Boligforeningen Ringgården, afdeling 21
 • Rydevænget, 8210 Aarhus V, Boligkontoret Århus, afdeling 31
 • Sandkåsparken, 8210 Aarhus V, AAB, afdeling 38
 • Skovgårdsparken, 8220 Brabrand, Brabrand Boligforening, afdeling 3
 • Skovgårdsparken, 8220 Brabrand, AAB, afdeling 24
 • Søndervangen I og II, 8260 Viby J, Alboa, afdeling 24 og 31
 • Søvangen, 8220 Brabrand, Brabrand Boligforening, afdeling 2
 • Toveshøj, 8220 Brabrand, Brabrand Boligforening, afdeling 05
 • Trigeparken, 8380 Trige, Boligforeningen Ringgården, afdeling 19 og 20
 • Trillegården, 8210 Aarhus V, AAB, afdeling 35
 • Vorrevangsparken, 8200 Aarhus N, AAB, afdeling 19
 • Åbyhøjgård, 8230 Åbyhøj, AL2bolig, afdeling 110 og 310

Fortrinsret til 4 og 5 rums boliger med børn i husstanden
I boligorganisationer med fortrin til børnefamilier, gives der fortrinsret til 4 og 5 rums boliger, hvis der er mindst 1 barn under 23 år i husstanden. Fortrinsretten kommer automatisk på, hvis du har noteret, at der er børn i husstanden under 'Personlige oplysninger'. 

Organisationer med børneregel: Boligkontoret Århus i alle afdelinger og Alboa, men kun i afdeling 37.

Fortrinsret for ældre og personer med handicap
For ældre og personer med handicap gælder særlige regler om fortrinsret til mere egnede boliger. 
Det er kun gældende i den boligorganisation du bor i, kontakt denne og forhør dig om boligerne.

Boligafdelinger med særlige fortrin 
Herudover gives der i boligafdelingerne nedenfor særlige fortrin til bestemte ansøgere:

 • Abildgade, Aarhus N, Alboa, afdeling 33
 • Fiskergade, Aarhus C, Alboa, afdeling 44
 • Mølleparken, Hørning, AAB, afdeling 34
 • Lærkebo, Aarhus N, Lejerbo, afdeling 2380

Tilgængelighedsboliger med særlige fortrin:

Følgende tllgængelighedsboliger er boliger, som lejes ud til personer der er fyldt 55 år uden hjemmeboende børn, eller personer med dokumenteret fysisk handicap. Boligerne er beliggende i ejendomme med elevator, og har gode adgangsforhold i og udenfor boligen:

 • Gl. Søndervangen, Alboa, afd. 024
 • Åbyhøjgård, Al2bolig, afd. 110
 • Åbyhøjgård, Al2bolig, afd. 310
 • Langkærparken, Al2bolig, afd. 111

Noter dine fortrin

Husk at notere og opdatere dine forhold under Personlige oplysninger 

Du skal dokumentere dit fortrin, ellers kan du ikke få boligen.

Læs mere under Fortrinsret her https://aarhusbolig.dk/fortrinsret/

 

Til top